W A L L   D R A W I N G

S T A T E   O F   D I S S O L V E,    2015

10' x 15', Maves Art Center, Greenville College

Day 1

Day 1

Morning of day 3

Day 1

Day 2

Morning of day 3

Morning of day 3


E L E V A T E D   L A N D S C A P E,   2015

30' x 9.5', Rowland Art Gallery in Maves Art Center, Greenville College

Morning of day 3

Day 1

Day 2

Morning of day 2: around 8 hours in

Day 2 afternoon: around 14-15 hours in 

Day 3 morning: around 16 hours in